BESTEL LOTTE'S KINDERBOEK HIER

Informatie

Openingstijden baby/ dreumesgroep en Peutergroep

7.15 uur tot 18.30 uur

 

Hele dag

Brengtijd: 7.15 uur - 9.00 uur

Haaltijd: 16.15 uur - 18.30 uur

 

Ochtend

Brengtijd: 7.15 uur - 9.00 uur

Haaltijd: 12.15 uur - 13.00 uur

 

Middag

Brengtijd: 12.15 uur - 13.00 uur

Haaltijd: 16.15 uur - 18.30 uur

 

Openingstijden VSO /BSO

VSO geopend vanaf 7.15 iedere dag ( behalve de vrijdag)

BSO geopend vanaf 14:15 op korte middagen

en op woensdag en vrijdagmiddag vanaf 12:00- 18:30.

 

Vso

Brengtijd 7.15 – 8.00 uur

 

BSO

Ophaaltijd korte middagen vanaf 14.15 uur

Ophaaltijd lange middagen vanaf 12.00 uur

 

Opvang mogelijkheden

Minimaal aantal dagdelen

We bieden opvang van twee tot en met tien dagdelen per week. Het minimum aantal van twee dagdelen bestaat bij voorkeur uit een hele dag.

 

Uit ervaring blijkt dat het voor kinderen het prettigst is als ze minimaal 2 dagen (4 dagdelen) bij ons komen. Een kind went dan sneller en de opvang is dan lekker vertrouwd waarbij een kind zich extra veilig kan hechten aan de leidster.

 

Wachtlijstbeleid

Als gewenste dagdelen op een groep bezet zijn, kan een kind op de wachtlijst worden geplaatst. Bij plaatsing wordt rekening gehouden met de volgende criteria:

  1. De inschrijfdatum
  2. De plaatsing- en doorstroommogelijkheid
  3. Voorrang voor tweede en volgende kinderen uit een gezin
  4. Voorrang voor reeds geplaatste kinderen die uitbreiding willen

 

Een kind wordt normaal gesproken telkens opgevangen in een vaste stamgroep in een vaste stamgroepruimte met vaste leidsters. Bij Lotte zijn vier vaste stamgroepen:

  • De baby/ dreumesgroep
  • De Peutergroep
  • Twee BSO groepen

 

Doorstroming groepen

Bij Lotte biedt automatisch doorstroming van de baby/ dreumes groep naar de peutergroep. U ontvangt beide bezettingen in een contract voor de kinderopvang. Voor de buitenschoolse opvang moet u zich apart aanmelden.

Kinderen mogen opgroeien in een veilige en ongedwongen omgeving. Dat ze mogen worden wie ze in essentie zijn. Hier levert bij Lotte een bijdrage in.

Like onze pagina op Facebook! :)

Hoofdlocatie Kinderopvang bij Lotte

Apeldoornseweg 1A

8051 AA Hattem