BESTEL LOTTE'S KINDERBOEK HIER

Groepen

Bij Lotte heeft 2 horizontale groepen en twee verticale BSO-groepen:

 

  • Een baby/dreumesgroep van ca. 2 - 27/30 maanden
  • Een peutergroep van ca. 27/30 maanden tot 4 jaar
  • BSO-groep Veenburgerweg van 4 - 13 jaar
  • BSO-groep Spoorstraat van 4-13 jaar

 

Waarom horizontale groepen bij Lotte?

Kinderen hebben altijd voldoende speelkameraadjes in een horizontale groep. Dit sluit aan bij onze visie dat kinderen veel van elkaar leren. Kinderen van dezelfde leeftijd hebben vaak een zelfde ontwikkeling en interesse in het spel, waardoor ze elkaar begrijpen, elkaar aanvullen en genieten van elkaars aanwezigheid. Humor is eveneens een belangrijke factor bij leeftijdsgenootjes.

 

Binnen een horizontale groep zit nog zoveel verschil in leeftijd en ontwikkeling dat ook binnen horizontale groepen het principe van een keer de jongste, de middelste en de oudste zijn aanwezig is. Hoe jonger kinderen zijn hoe meer ontwikkelingsniveaus er zijn binnen een jaar. Bij de peutergroep is de groep zowel homogeen als heterogeen. Hier komen twee- en driejarige kinderen samen. Een kind is een keer de jongste, de middelste en de oudste. Kinderen leren zo veel van elkaar.

 

Bij het werken op horizontale groepen kunnen leidsters heel gericht inspelen op het ontwikkelingsniveau van kinderen. De veiligheid van de kinderen is beter gewaarborgd in horizontale groepen, omdat een peuter tijdens zijn spel bijvoorbeeld een baby niet kan bezeren. Voor baby's wordt de rust extra goed gewaarborgd in een horizontale groep omdat zij niet omringd zijn door enthousiast spelende en ontdekkende peuters.

 

In een horizontale groep kan de dag beter worden gestructureerd, omdat alle kinderen vrijwel een zelfde ritme hebben. De inrichting van de ruimten en de geboden activiteiten zijn aangepast aan de wensen en de behoeften van de kinderen in de betreffende leeftijdscategorie. De voorbereide omgeving sluit daarom nauw aan bij de specifieke groepen en is daardoor uitnodigend en uitdagend voor elk kind. Kinderen kunnen in elke groep alles zelf pakken. Bij de peuters hoeven kleine of ‘gevaarlijke’ voorwerpen niet hoog worden weggezet omdat er jongere kinderen in de groep zijn. Met name bij de peuters kan in een horizontale groep veel meer op maat worden geboden.

Kinderen mogen opgroeien in een veilige en ongedwongen omgeving. Dat ze mogen worden wie ze in essentie zijn. Hier levert bij Lotte een bijdrage in.

Like onze pagina op Facebook! :)

Hoofdlocatie Kinderopvang bij Lotte

Apeldoornseweg 1A

8051 AA Hattem